Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 12, oefening 100

oefening over het imperfectum (onvoltooid verleden tijd)

1) mutabamus : wij veranderden
2) regnabant : zij regeerden
3) iacebas : jij lag
4) pendebat : het hing
5) sumebam : ik nam
6) visebatis : jullie bezochten
7) hauriebant : zij putten
8) fiebamus : wij werden
9) speciebam : ik keek
10) iaciebant : zij wierpen
11) pariebat : zij baarde
12) alebas : jij voedde
13) accipiebatis : jullie ontvingen
14) devovebant : zij vervloekten
15) devinciebam : ik bond stevig vast
16) flectebamus : wij bogen
17) turbabatis : jullie verwarden
18) inveniebas : jij trof aan
19) orabam : ik bad
20) fodiebamus : wij groeven

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.633

Nieuw afgelopen maand: 2

Gewijzigd afgelopen maand: 6