Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 16, oefening 123: De Atriden

Na de dood van hun vader vluchten Agamemnon en Menelaus, de zonen van Atreus, naar koning Tyndareus van Sparta. Daar wensen zij de dochters van Tyndareus en Leda ten huwelijk te voeren. Clytaemnestra trouwt met Agamemnon, en Helena, de schoonste van alle Griekse vrouwen, trouwt met Menelaus.
Na de dood van de oude Tyndareus werd Menelaus koning van Sparta. “Ik wil echter vanhier terugkeren naar het vaderland,” zei Agamemnon. “Ik zal zorgen, dat Thyestes en Aegithus hun straf ondergaan. Laten wij de vadermoordenaars doden, laten we onze vader wreken! Moge gij, Jupiter, helpen, bid ik.”
Hij voegt de daad bij het woord. Hij keert naar zijn vaderland Mycene terug en doodt Thyestes, maar Aegithus vlucht razendsnel.
Zo lokte altijd (de ene) misdaad (de andere) misdaad uit in het huis van Tantalus en Pelops.
Agamemnon wordt koning van Mycene. Clytaemnestra schenkt de koning drie dochters: Iphigenia, Electra en Chrysothemis; zij baart één zoon, Orestes.
Agamemnon regeerde over Mycene en ook alle koningen van Griekenland werden gedwongen de bevelen van Agamemnon op te volgen. “Laten ze me maar benijden, maar laten ze me vrezen,” is het motto van de vorst.
Qua lichaam en geestkracht is Agamemnon groter dan de overige koningen. De vorst van Mycene bezit grotere rijkdommen dan de overige koningen. Maar een hard lot bedreigde de ontzagwekkende koning: het geslacht van Atreus was door de smeekbeden van Thyestes vervloekt en ...Aegisthus leefde nog!
Het leven van Agamemnon wordt door het lot bepaald. In de Trojaanse oorlog zal Agamemnon machtige vijanden overwinnen; de zeer schitterende overwinning zal de vorst de grootste roem schenken...Vervolgens zal hij omkomen door het bedrog van zijn echtgenote en Aegisthus.
De mensen mogen het leven van Agamemnon dan beoordelen als schitterender dan dat van de meesten, maar zij zullen zijn dood ongelukkiger vinden dan die van alle overigen. Zo is de grootste oorlog de koning fataal: hij zal Agamemnon roem en de ondergang bezorgen.
Laten wij vanaf hier verhalen over de redenen, het begin en het einde van de Trojaanse oorlog.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.633

Nieuw afgelopen maand: 2

Gewijzigd afgelopen maand: 6