Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 16, oefening 124

1 Burgers, laten jullie Agamemnon tot vorst van jullie stad kiezen!
2 Wij allen wensen, dat u over het begin en einde van de zeer grote oorlog vertelt.
3 Mogen Tyndareus en Leda hun dochters aan zeer beroemde mannen ten huwelijk geven.
4 Zulke grote rijkdommen zullen de koning geluk brengen.
5 Het noodlot zal echter ook machtige koningen ongelukkig maken.
6 Ik zal alle Grieken opdragen Troje een ellendige ondergang te bereiden.
7 Na zijn zeer schitterende overwinning zal Agamemnon door bedrog van zijn echtgenote op ongelukkige wijze omkomen.
8 Laat er een enorme oorlog dreigen; wij vrezen niets.
9 Laten wij allen in de beste gezindheid aan de machtige koning gehoorzamen.
10 Mogen de nakomelingen van de koning vrij van straf regeren.

Petronius Sat. 76
Factum, non fabula : Feit, geen fabel

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.633

Nieuw afgelopen maand: 2

Gewijzigd afgelopen maand: 6