Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 29, oefening 178

1 Achilles cum Hectorem necavisset, corpus illius ad currum ligavit. Toen Achilles Hector gedood had, bond hij diens lichaam aan zijn wagen.
2 Crudeliter optavisti, ut corpus istius a canibus ederetur neve sepeliretur. Jij hebt er op wrede wijze voor gekozen dat het lichaam van die man door de honden opgevreten zou worden en niet zou worden begraven.
3 At nimis crudelis fuisses, si ipsi patri corpus filii recusavisses. Maar jij zou al te wreed geweest zijn, als jij het lichaam van de zoon aan zijn eigen vader geweigerd had.
4 A quibus Hector frustra monitus est, ut in urbem rediret? Door wie (mv) is Hector tevergeefs gewaarschuwd om naar de stad terug te keren?
5 Paruisset ac intravisset; tunc salvus fuisset. Had hij maar gehoorzaamd en was hij maar naar binnen gegaan; dan was hij nog in leven geweest.
6 Fatum, quod tibi destinatum erat, fortiter toleravisti. Jij hebt het lot dat voor jou bepaald was, dapper gedragen.
7 Ne sors tua gravior fuisset; tunc ab ipso Iove servatus esses. Was jouw lootje maar niet zwaarder geweest; dan was je door Jupiter zelf gered. [bedoeld is het lootje in de weegschaal van Jupiter]
8 In eisdem armis viri isti necati sunt. Die mannen zijn in dezelfde wapenrusting gedood.
9 In cuius armis et Patroclus et Hector occident? In wiens wapenrusting zullen zowel Patroclus als Hector sneuvelen?
10 Deiphobe, adfuisses, ut auxilium praeberes; tunc fortasse animam servavissem. Deiphobus, was jij maar aanwezig geweest om hulp te bieden; dan had ik misschien mijn leven gered.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.632

Nieuw afgelopen maand: 0

Gewijzigd afgelopen maand: 19