Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 31, oefening 186: Ulixes klaagt Palamedes aan

Na de ruzie van Agamemnon en Achilles keerde de eensgezindheid tussen de vorsten der Grieken nog niet terug. Ulixes verlangde immers Palamedes te straffen. Want hij had die verstandige man niet met een list kunnen beetnemen, toen hij krankzinnigheid voorwendde om de dienstplicht te ontlopen. Vooral herinnerde hij zich nog steeds, dat hij, de meest sluwe man, met een nog grotere list was overwonnen. Bovendien zei Palamedes altijd dat de Trojaanse oorlog zinloos was, omdat de Grieken de boog van Philoctetes misten. Maar allen wisten dat Philoctetes op advies van Ulixes naar het eiland Lemnos was afgevoerd.
Omdat dus Palamedes de oorlog verboden had zonder die boog, zei Ulixes op zekere dag dat die man de Griekse zaak aan de vijanden had verraden. Om deze zware misdaad te bewijzen, groef hij heimelijk onder de tent van Palamedes een kuil, waarin hij goud verstopte.
Dan beschuldigt hij Palamedes: “Luister, alle Atriden en Achiven! Palamedes heeft stiekem onze geheime raadsbesluiten aan koning Priamus overgebriefd. Voor deze schandelijke opdracht heeft de koning der Trojanen Palamedes goud gegeven. Onderzoek zijn tent! Jullie zullen zien dat mijn woorden waar zijn. Bovendien heeft Priamus hem deze brief gestuurd.” En dus hebben de Atriden boden opgedragen de tent van Palamedes te onderzoeken.
Terwijl die man, zeker van zijn onschuld, toekeek, groeven de boden het goud op, dat die zeer trouweloze vent verstopt had. Hoewel hij hevig tekeerging en zei, dat de brief vals was en dat een andere man dat goud verborgen had, geloofden de vorsten toch diens woorden niet. Ja, zelfs werd die onschuldige man als een zeer schandelijke verrader van zijn vaderland beschouwd. Daarom is hij door allen veroordeeld wegens verraad en gestenigd.

Iuvat ipse labor. Juist inspanning doet goed (Martialis Epigr. 1.107.8)