Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 37, oefening 211

gerundivum als predikatieve bepaling in genitivus, dativus, accusativus en ablativus

1 Epistula mihi scribenda est. Ik moet een brief schrijven. / Er moet door mij een brief geschreven worden.
2 Ad epistulam scribendam domi maneo. Ik blijf thuis om een brief te schrijven.
3 Ars epistulae scribendae difficilis est. De kunst van het schrijven van een brief is moeilijk.
4 Epistulae scribendae studemus. Wij leggen ons toe op het schrijven van een brief.
5 Epistula scribenda parentes gratos facies. Door een brief te schrijven zal jij je ouders dankbaar stemmen.
6 Epistulam scribendam curo. Ik zorg dat er een brief geschreven wordt. Ik laat een brief schrijven.
7 Patriam nobis defendendam esse scimus. Wij weten dat het vaderland door ons verdedigd moet worden. / Wij weten dat het aan ons is om het vaderland te verdedigen.
8 Ad patriam defendendam arma capiamus. Laten wij de wapens opnemen om het vaderland te verdedigen.
9 Rei publicae defendendae cupidi sumus. Wij verlangen ernaar de staat te verdedigen.
10 Urbi defendendae studetis. Jullie leggen je toe op het verdedigen van de stad. / Jullie doen je best om de stad te verdedigen.
11 Urbe defendenda cives servabitis. Door de stad te verdedigen zullen jullie de burgers behoeden.
12 Iter vobis faciendum esse dicitur. Men zegt dat jullie een reis moeten ondernemen.
13 Itineris faciendi cupidissimi erant. Zij waren zeer begerig om een reis te maken.
14 Ad iter faciendum equos paramus. Wij rusten de paarden uit voor de te maken tocht. / om een tocht te maken.
15 Itinera mihi facienda non sunt. Het is niet aan mij om reizen te maken.
16 Quis insidias structurus est? Wie is van plan ( staat op het punt om) een valstrik te spannen?
17 Ad insidias struendas inter se consulunt. Zij beraadslagen onderling over een te leggen hinderlaag. / over het leggen van een hinderlaag.
18 Insidias struendis studebatis. Jullie legden je toe op het spannen van een valstrik.
19 Insidiis struendis hostem perdemus. Met een te leggen hinderlaag zullen wij de vijand vernietigen. /Met het leggen van een hinderlaag zullen wij de vijand vernietigen.
20 Opus nobis faciendum datis. Jullie geven ons werk om te doen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.632

Nieuw afgelopen maand: 0

Gewijzigd afgelopen maand: 9