Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1 nieuwe druk

Hoofdstuk 16, tekst A: De Reacties In Rome

In Rome liep het volk bij het eerste bericht van deze nederlaag te hoop op het Forum met geweldige schrik. Toen voor het senaatsgebouw een grote menigte de autoriteiten riep, zei eindelijk niet veel/ver voor de nacht pretor Marcus Pomponius:
‘Hannibal 5 heeft ons in een groot gevecht overwonnen.’ De mensen bericht(t)en daarna dit gerucht thuis: dat de consuls met een groot gedeelte van de troepen gesneuveld
waren en dat weinigen over waren; dat dezen of vluchtten verspreid over Etrurië of gevangenen van de vijand waren. De volgende dag ondervroeg bij de
poorten van de stad een grote 10 menigte vrouwen en mannen allen die eraan kwamen,
om alle zaken van die/hen te vernemen. Al naar gelang iemand blijde of droevige berichten hoorde, waren de mensen blij of treurden ze. Vooral van de
vrouwen waren zowel de vreugdes opvallend als het verdriet. Een vrouw, toen ze juist in de poort 15 haar ongedeerde zoon zag, stierf in zijn omhelzing/de omhelzing met hem. Een andere/tweede vrouw is gestorven bij de eerste aanblik van haar terugkerende
zonen door al te grote vreugde, omdat hun dood ten onrechte was bericht.