Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1 nieuwe druk

Hoofdstuk 8, tekst A: Rome bedreigd

De Romeinen hielden veel van koning Lucius Tarquinius.
Zijn vrouw Tanaquil prees hem zo: de Romeinen eren jou, omdat jij altijd de vijand overwon in de oorlogen. De Latijnen en Sabijnen hadden vroeger de gewoonte oorlog te voeren met de Romeinen. Maar nu leven ze in vrede dankzij jou. In die tijd woonde er een kleine jongen in het paleis, Servius Tullius genaamd. Hij was erg aanzienlijk. Zijn vader was ooit koning van Corniculum en voerde oorlog met de Romeinden. De Romeinen hebben hem vermoord en dus woonde de jongen bij de koning en koningin in het paleis. Op een dag sliep de jongen rustig in zijn slaapkamer. Nadat de voedster binnengekomen was begon ze verschrikt te schreeuwen. Haar geschreeuw wekte iedereen. De koning en koningin haastten zich naar de slaapkamer. Wat zagen zij daar?