Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2

Hoofdstuk 24, tekst B - taaloefening

A.
Bijwoord Bijv.nmw. Vertaling combinatie
1 Celeriter Celer Snel te gaan
2 Breviter Brevis Kort te berichten
3 Intente Intentus Ingespannen te luisteren
4 Fortiter Fortis Dapper te verdedigen
5 Occulte Occultus Stiekem naar voren te lopen
6 Obscure Obscurus Donker te praten
7 Primo Primus Eerste weg te nemen
8 Multum Multus Veel te houden van
9 Maxime Maximus Het meest te houden van
10 Ferociter Ferox Strijdlustig uit te roepen
11 Sapieter Sapiens Wijs te leven
12 Crudeliter Crudelis Wreed uit te rukken
13 Graece Graecus Grieks te praten
14 Multum Multus Veel liever te willen
15 vere verus Echt te vertellen

B.
1. De gevangene was ernstig verwond.
2. Dit is een zeer bekend voorbeeld.
3. De gehele zaak werd kort bericht.
4. Plotseling werd mij een meisje weggerukt.
5. Deze jongen is veel groter dan die.

C.
1. Caesar werd wreed vermoord door de senatoren.
2. Wij geloven die man niet makkelijk.
3. In deze staat leefden de burgers ongelukkig, maar de koning van hen leefde gelukkig.
4. Deze twee legers vochten hevig.
5. Tenslotte kwamen de soldaten in het legerkamp aan.
6. Plotseling doodde een Romeinse soldaat Archimedes met zijn zwaard.
7. Antonius treurde erg over dat zijn geliefde vrouw bij hem weggerukt was.
8. Terwijl hij zag dat zijn slaaf zichzelf doodde, zei Antonius: dapper is deze slaaf, hij beeindigde zijn leven dapper.
9. Het leger van Antonius trof Cleopatra met groot verdriet.
10. Cleopatra weende om de in haar handen liggende Antonius, omdat de vader van haar drie kinderen dood was.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.263

Nieuw afgelopen maand: 0

Gewijzigd afgelopen maand: 25