Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Hellenike > Boek 2

Hoofdstuk 4, tekst B

Jon: Kijk, een brandstapel. Kom eens snel hierheen, slaafje.
Sla: Wacht, meester, wacht en haast u niet. Wat dat lijk is zwaar, en omdat het zwaar is, draag ik het lijk langzaam.
Dik: Wat zeg je? Draag je een lijk?
Jon: Vooruit, slaafje, gooi het lijk op die brandstapel.
Dik: Maar wat doen jullie? Doe dat niet, bij de goden, houd op.
Jon: hou me niet tegen, man
Dik: Schurk, hoewel ik een burger ben sla je mij (toch)? sla niet!
Oud: Wat gebeurt er? Wat zijn dat voor kreten? Hé jij daar, wat doe je? Sla je een burger? O wat een brutaliteit. Houd op. Wee mij, wat is dat? Werp je een lijk op die brandstapel? O wat een goddeloosheid. Houd op...
Jon: Hou ons niet tegen, ouwe.
Oud: Maar ik begraaf vandaag mijn zoon en de brandstapel is van mij.
Jon: Dat zal mij een zorg zijn.
Oud: Heb jij geen eerbied voor de goden? Houd je de wetten van de mensen niet in ere? Maar ik hou je niet tegen, als je de goden noch de wetten van de mense vreest.
Jon: Wat zeg je? Lijke vallen op lijken. Mannen sterven als schapen op in huizen van heiligdommen. En jij vertelt me over goden en wetten? Jij dwaas. Want of de goden bestaan niet of ze bekommeren zich niet om ons, omdat de pest de vromen en de goddeloze samen vernietigt. Want waar zijn mijn moeder en mijn vader, hoewel ze altijd vroom waren. En waar is nu mijn broer, hoewl hij de vroomste der mensen was? Kijk. En spreek me niet over wetten en brutaliteit. Want ik vrees de straf niet. Of weet je niet, dat de mensen eendagsvliegen zijn? Wat zijn we wel? Wat zijn we niet? "Droom van een schaduw is een mens"
Oud: Stop! Stop! Want je veracht de goden, terwijl je sterfelijk bent.
Jon: Maar ik veracht de goden niet. Want ik eer vooral Aphrodite. Want de godin is mooi en vrolijk. En omdat ze mooi en vrolijk is, maakt ze het leven gelukkig. Ik wend me dus tot Aphrodite en het genot, omdat ze mooi is.
Dik: Verbaas je je, Rapsode, dat ik de stad haat omdat ik boer ben, en dat ik van mijn district houd? Want in de stad is niets anders dan brutaliteit en goddeloosheid en pest en een grote massa lijken.