Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Hellenike > Boek 2

Hoofdstuk 6, tekst H: Skythen en Amazones, Liefde

1 Toen de jongeman de Amazone, die alleen was,
2 aantrof, werd hij onmiddellijk op haar verliefd.
3 en de Amazone hield hem niet tegen. En omdat ze zijn taal niet kende,
4 verzocht ze de jongeman met gebarentaal
5 de volgende dag naar dezelfde plaats te gaan
6 en een andere jongeman mee te nemen.
7 Terwijl ze duielijk maakte dat zij hetzelfde zou doen en een andere Amazone mee zou nemen.
8 De jongeman ging weg en zei dat tegen zijn vrienden.
9 Toen hij de volgende dag naar dezelfde plek ging, had hij een andere jongeman meegenomen
10 vond hij de Amazone zelf die een andere Amazone meenam.
11 Nadat de twee jongemannen de twee Amazones hadden gevonden en hen hadden bemind, gingen ze weg.
12 Nadat de vrienden van de jongemannen de gebeurtenissen hadden vernomen deden ze hetzelfde.
13 daarna gingen de Skythen en de Amazones samenwonen
14 De mannen konden de taal van de Amazones niet
15 leren, de vrouwen leerden die van de Skythen.
16 tenslotte zeiden de jongemannen tegen hen:
17 ,,Waarom gaa jullie niet naar ons volk?
18 Wij zullen jullie al vrouwen hebben en geen enkele anderen."
19 De vrouwen zeiden:
20 ,,Waarom kunnen wij niet bij onze vrouwen wonen?
21 Want onze gebruiken en die van de Skythen zijn niet dezelfde.
22. Want wij schieten met de boog en rijden paard.
23 Maar wij hebben geen vrouwenwerk geleerd
24 en jullie vrouwen doen niets van deze dingen.
25 Maar ze doen vrouwenwerk
26 waarbij ze in de wagen blijven en niet met de boog schieten en niet paardrijden.
27 Maar als jullie ons als vrouwen willen hebben, is het nodig dat jullie,
28 als jullie naar je volk zijn gegaan, jullie bezittingen meenemen
29 en dat jullie vervolgens, als jullie zijn teruggekeerd, met ons samenwonen."
30 Nadat ze dat gezegd hadden overtuigden ze de jongemannen.
31 Nadat de jongemannen dus de bezittingen hadden gepakt,
32 keerden ze terug naar de Amazones.
33 Dus de Amazones zeiden tegen hen: ,, Maar een grote angst overvalt ons.
34 Want wij kunnen niet in dat gebied wonen omdat we het land geplunderd hebben.
35 Maar als jullie ons als vrouwen willen hebben,
36 waarom vertrekken we dan niet uit dit land?" en de jongemannen gehoorzaamde
37 Nadat ze dus weg waren gegaan en waren aangekomen in een ander land, gingen ze daar wonen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.225

Nieuw afgelopen maand: 20

Gewijzigd afgelopen maand: 38