Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Horatius

Oden II, 10 (versie 2)

Jij zal je leven in een rechtere baan leiden, Lucinius, niet door altijd
af te stevenen op de volle zee evenmin door, terwijl je behoedzaam bang wordt
van de stormen, al te dicht bij de grillige
kustlijn te blijven.

Al wie de gulden middenweg
kiest, blijft in alle veiligheid bespaard van het vuil van het vervallen
huis, blijft in alle eenvoud bespaard van
een paleis waar men jaloers op is.

Een immense pijnboom wordt woester in beweging gebracht door de wind
en hoge torens storten naar beneden met een zwaardere dreun
en de bliksems treffen de toppen
van de bergen.

Een goed voorbereid gemoed hoopt op een ander lor in een onveilige situatie
vreest voor een ander lot in een gunstige situatie.
Jupiter brengt akelige winters terug,
dezelfde Jupiter verwijdert akelige winters.

Als het nu slecht gaat, zal het niet altijd
zo zijn: Apollo wekt ooit de zwijgende muze
met een citer en Apollo spant zijn boog
niet altijd.

Toon je moedig en sterk in een benarde situatie;
Jij zal de bolle zeilen op een slimme manier
reven bij al te gunstige
wind.