Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Latijn

x - De Completieve Bijzin

Definitie:
Noodzakelijke aanvulling bij de hoofdzin
bv: Ik weet dat Caesar een uitstekend redenaar was

Functie:
Onderwerp (--> Onderwerpszin)
Lijdend Voorwerp (--> Lijdend Voorwerpszin)

3 soorten:
- Mededelende Zin --> Infinitiefzin
bv: Constat memoriam Catilinae diu ex animis Romanorum sublatam non esse.
Het staat vast dat de herinnering aan Catilina lange tijd niet uit de gedachten van de Romeinen geweest is.


- Vraagzin --> Indirecte Vraag
bv: Narra mihi quid de ista re putes.
Vertel mij wat je van die zaak denkt.

- Gebod --> Volitieve Completieve zin
bv: Efficiam ut intellegatis
Ik zal ervoor zorgen dat jullie het begrijpen


De 3 soorten Completieve Zin uigewerkt:

Infinitiefzin
- Onderwerp na:
Onpersoonlijke werkwoorden ( bv: licet...)

- Lijdend Voorwerp na:
Verba Declarandi (werkwoorden van uitroep, bv: zeggen, roepen,...)
- Verba Volendi (werkwoorden van wil, bv: willen, bevelen,...)
!!! Enkel na deze verba volendi: velle, nolle, malle, cogere, cupere iubere, pati, prohibere, sinere, vetare
- Verba Sentiendi (werwoorden van gevoel, zintuiglijk, bv: zien, horen,...)
- Verba Affectuum (werkwoorden van gevoel, emotioneel, voornamelijk gaudere en dolere)

De wijs in de infinitiefzin is logischerwijs de infinitief


De Indirecte Vraag
= vraag afhankelijk van een hoofdwerkwoord
= ingeleid door een vraagwoord:

- vragend voornaamwoord
- vragend adjectief (bv: qualis, quot)
- vragend bijwoord (bv: ubi, quando)

De wijs gebruikt in de indirecte vraag is de conjunctief


Volitieve Completieve Zin
= completieve zin na een verba volendi (werkwoorden van wil, bv: willen, bevelen,...)
= het voegwoord hier is:

- ut
- ne (in ontkenningen)

Bijzondere gevallen:
- Na verba timendi (werkwoorden van vrees, bv: vrezen, bang zijn,...)

voegwoorden hier:
- ne
- ne non (ontkennend)

- Na verba impediendi (werkwoorden van verhindering, bv: verhinderen, voorkomen,...)

voegwoorden hier:
- ne
- ne non (ontkennend) De wijs gebruikt in de volitieve completieve zin is de conjuntief

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.908

Nieuw afgelopen maand: 7

Gewijzigd afgelopen maand: 20