Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Liefde, lust en leven

Hoofdstuk 6: Martialis, Tekst 15

Eens kon er geen vrouw verkozen worden boven jou Licoris, Nu kan er geen vrouw verkozen worden boven Glycerae. Zij zal dit zijn wat jij bent. Jij kunt niet zijn wat zij is. Wat doet de tijd!/Wat doen de tijden! Haar wil ik, jou wilde ik.