Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Liefde, lust en leven

Hoofdstuk 6: Martialis, Tekst 25

Je zult altijd arm zijn A. als je arm bent. Rijkdom wordt nu gegeven aan niemand behalve aan de rijken.