Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Liefde, lust en leven

Hoofdstuk 6: Martialis, Tekst 43: Uithuizig

Philus beweert dat hij nooit thuis gegeten heeft. En dat betekent, dat hij niet eet als niemand hem uitgenodigd heeft.