Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 3

Hoofdstuk 29, tekstblok: Oedipus

Oedipus - zo als Periboea, echtgenote van Polybus, de gevonden jongen genoemd had-geloofde lange tijd dat hij de zoon van de koning was.
Eens echter noemde een van zijn leeftijdsgenoten, die jaloers was op zijn dapperheid, hem bastaard terwijl de rest lachte.
Meteen vroeg Oedipus aan Periboea naar zijn afkomst.
Omdat zijn moeder niets zekers meedeelde, besloot hij naar Delphi te gaan, van plan het orakel te zullen bezoeken.
Dit was het antwoord op zijn vraag:
''Pas op dat je niet je eigen vader vermoord en met je moeder trouwt'' Nadat deze woorden gehoord waren ontweek Oedipus door schrik bewogen Corinthe en ging hij met een wagen naar Thebe.
In een bergpas kwam hij een oude man tegemoet die op een wagen zat.
Terwijl zijn slaven schreeuwden dat hij voor de oude man de weg zou geven, aarzelde Oedipus een beetje, en kijk: Ineens doodde één van de slaven zijn paard!
Nadat het paard was gedood doodde de woedende jongeman niet alleen de nogal woeste slaaf, maar ook de oude man, zonder te weten wie het was - maar het was Laius, zijn eigen vader!
Terwijl de zon onderging zag hij niet ver van de muren van Thebe een vreemd monster zittend op een rots: De Sfinx, wiens hoofd van een meisje, en lichaam van een leeuw was.
Zij had de gewoonte dat zij aan de mensen die naar Thebe gingen een raadsel oplegde. Nadat het raadsel niet was opgelost doodde zij hen wreed.
Terwijl Oedipus zich nog verwonderde zei de Sfinx:
Welk dier heeft Â’s morgens 4 poten, Â’s middags 2, en Â’s avonds 3?Â’
De mens,Â’ antwoordde Oedipus.
Nadat zij dat woord had gehoord stortte de Sfinx van de rots.
Nadat de stad van het monster was bevrijd, was Oedipus koning gemaakt door de Thebanen en trouwde met de koningin Jokaste, zonder te weten dat zij zijn moeder was.
Vele jaren had hij gelukkig geleefd, toen plotseling de Thebanen werden gekweld door een ernstige ziekte.
Terwijl de zieners beweerden dat de staat door de goden gestraft werd nadat een of andere vreselijke misdaad was gepleegd, beloofde koning Oedipus dat hij de dader van dit onheil zal zoeken.
En inderdaad nadat vele mensen ondervraagd waren, heeft hij de dader gevonden : zichzelf!