Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 2

Hoofdstuk 19, Startblok

In oude/vroeger tijden was de senaat de raadsvergadering van de patriciŽrs; voor
de mannen van het lagere volk was het niet mogelijk in de senaat te komen / lid van
de senaat te worden. De leider van de senaat was toen de koning, later een van de
consuls, die in Rome de hoogste magistraten waren. Lange tijd was het alleen voor
de patriciŽrs mogelijk naar ambten te streven. De senaat zorgde samen met de
magistraten voor het algemeen welzijn van alle burgers. De censor had het recht
senatoren, van wie de leefwijze/levenswandel slecht was, uit de senaat te verwij-
deren, de senaat had het recht de besluiten van de magistraten te corrigeren.

RUFUS Hallo, Davus! Wat doe je? / Hoe gaat het? Wat heb je voor nieuws?
(lett.: Wat van nieuws?)
DAVUS Ik maak het goed, Rufus, ook al heb ik niet genoeg geld.
Ik heb veel gehoord, maar niets goeds.