Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 2

Les 14, opdracht 12

1. scimus, want het is als enige praesens/als enige geen perfectum
2. valuimus, als enige perfectum/als enige geen praesens
3. etiam, als enige geen vraagwoord
4. sic, geeft als enige geen tijd aan
5. postea, als enige geen voorzetsel
6. cupidi, als enige geen werkwoord
7. audit, als enige geen perfectum/als enige praesens

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30