Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Minerva > Boek 1

Hoofdstuk 6: Hoofd en Bijzinnen samenvatting

In het Latijn zijn er tot nu toe veel hoofdzinnen voorgekomen in de vertalingen. Maar er zijn toch ook zinnen die bestaan uit een hoofd en bijzin. Net zoals in het Nederlands.

'Piet zit in de tuin. Hij leest een boek.' -> 2 enkelvoudige zinnen.
hoofdzin bijzin

'Piet zit in de tuin en hij leest een boek.' -> samengestelde zin
hoofdzin + bijzin

Piet zit in de tuin, terwijl hij een boek leest. -> samengestelde zin
hoofdzin + bijzin.

Tel altijd de persoonsvormen om erachter te komen wat voor zin het is:

1 pv: enkelvoudige zin

2 of meer pv: samengestelde zin

Let ook op de voegwoorden!

De bijwoordelijke bijzin is een zin die informatie geeft over de hoofdzin
Voorbeeld:
'Piet zit in de tuin, terwijl hij een boek leest
hoofdzin voegwoord bijzin

De betrekkelijke bijzin / bijvoeglijke bijzin zijn zinnen die worden ingeleid door een betrekkelijk voornaamwoord (die, dat etc)
Voorbeeld:
'Piet, die een boek leest, zit in de tuin'
Hz bijzin Hz: hoofdzin