Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Minerva > Boek 2

Tekst 17B

(1) Nadat Hannibal, minder dan 25 jaar oud, zo opperbevelhebber was geworden, heeft hij in de volgende periode van drie jaar alle volkeren van Spanje in een oorlog onderworpen. Saguntum, een door een verdrag verbonden stad, heeft hij met geweld veroverd; hij heeft drie zeer grote legers gereed gemaakt/op de been gebracht. Van deze stuurde hij er één naar Afrika, een ander/een tweede liet hij met
(5) zijn broer Hasdrubal in Spanje achter, een derde leidde hij met zich mee naar Italië. Hij stak de bergpas van de Pyreneeën over. Overal waar hij zijn reis maakte, raakte hij met alle bewoners in een gevecht verwikkeld: niemand, tenzij overwonnen, liet hij gaan. Nadat hij bij de Alpen was gekomen, die Italië van Gallië scheiden, die niemand ooit met een leger vóór hem behalve de Griekse Hercules was overgetrokken – en door dit feit wordt hij tegenwoordig
(10) de Griekse bergpas genoemd - heeft hij de Alpenbewoners, die hem van de overtocht probeerden af te houden, in de pan gehakt; hij heeft plaatsen begaanbaar gemaakt, wegen aangelegd, (en) hij heeft tot stand gebracht, dat een bepakte olifant daarlangs kon gaan, waarlangs tevoren één man ongewapend met moeite langzaam kon voortgaan. Daarlangs heeft hij de troepen geleid en is in Italië aangekomen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.043

Nieuw afgelopen maand: 20

Gewijzigd afgelopen maand: 21