Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Minerva > Boek 2

Tekst 18B

(1) Nadat zo’n aansporing van de soldaten is gedaan, wordt de vloot aan beide kanten naar het gevecht geleid. Nadat de slaglinie van deze is gevormd, stuurt Hannibal, voordat het teken van de strijd werd gegeven, een bode in een bootje met een herautstaf, om aan zijn soldaten bekend te maken, op welke plaats Eumenes was/verbleef. Zodra deze bij de schepen
(5) van de tegenstanders was aangekomen en, terwijl hij een brief toonde, verklaard had dat hij de koning zocht, is hij meteen naar Eumenes geleid, omdat niemand eraan twijfelde, of er was iets over vrede/dat er iets over vrede was geschreven. De bode, nadat hij het schip van de leider aan zijn makkers had aangewezen, begaf zich naar dezelfde plaats, vanwaar hij was weggegaan. Maar Eumenes, nadat hij de brief had los/opengemaakt, vond hierin niets, behalve dingen die de bedoeling hadden
(10) om hem te bespotten. Hoewel hij zich over de reden ervan verwonderde en deze niet vond, twijfelde hij er toch niet aan om meteen het gevecht te beginnen. Tijdens de aanval van dezen vallen alle Bithyniërs op bevel van Hannibal het schip van Eumenes aan. Toen de koning hun kracht niet kon weerstaan, zocht hij zijn redding in de vlucht.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.225

Nieuw afgelopen maand: 20

Gewijzigd afgelopen maand: 38