Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Onbekend (verhalen)

Hoofdstuk 7: Psyche raakt in paniek:

Zo, nadat zij waren aangewakkerd, nadat de nacht met slapeloosheid doorgebracht was, vlogen zij ’s ochtends naar de rots en vanaf daar vlogen zij hevig naar beneden met de gewone hulp van de wind en nadat de tranen waren gedwongen door het op elkaar drukken van de oogleden, spraken ze het meisje toe met deze list: ‘Jij zit gelukkig en zelf jouw gevaren niet wetend: wij echter worden ongelukkig gekweld , bij de gedachte dat jij de ondergang ontvangt. Want wij ontdekken dat een reusachtige slang, vol met schadelijk vergif, met jou stiekem in de nachten slaapt. Denk nu aan de uitspraak van de Pythia, die heeft geroepen dat jij voorbestemd bent voor een huwelijk met een woest beest. En vele boeren en zij, die in de omgeving jagen, hebben gezien dat die slang in de avond terugkeerde van het voedsel zoeken. Allen bevestigen dat hij jou niet lange tijd zal vetmesten met zoete maaltijden maar, zodra jij een kind hebt gekregen, jou en het kind zat opeten. Het behoort dus dat jij dit beslist, of je wilt je zussen gehoorzamen en nadat je de dood vermeden hebt vrij van gevaar met ons leven, of je wilt begraven worden in de ingewanden van een zeer woest beest. Als de eenzaamheid vol met stemmen van het platteland of de omhelzingen van een giftige slang jou vermaken, (dan) hebben wij als loyale zusters zeker onze plicht gedaan.’
Toen werd Psyche ongelukkig meegesleurd door de angst van de zó trieste woorden; Ze stortte de herinnering aan alle waarschuwingen van de echtgenoot en aan haar beloftes eruit en trillend zei ze het volgende tegen hen: ‘Jullie, allerliefste zussen, blijven in de taak van jullie loyaliteit; en ik ben zeer bang dat het waar is, wat jullie zeggen. En nooit heb ik immers het gezicht van mijn man gezien en ik ben het eens met jullie, die zeggen dat hij een of ander beest is. Daarom, als jullie een of andere hulp kunnen brengen voor zo’n groot gevaar voor jullie zuster, kom al nu te hulp.’
Toen drongen de misdadige vrouwen de gedachtes van het meisje binnen: ‘Wij zullen aan jou de weg tonen, die alleen leidt naar je lang overdachte redding. Verstop stiekem een scherp scheermesje in dat deel van de matras, waarop jij de gewoonte hebt te slapen, en verstop een lamp gevuld met olie en die met een helder licht schijnt onder een zeker dekbed, en, nadat de echtgenoot het bed heeft beklommen en hij, al door slaap overvallen, diep is begonnen te slapen, en nadat jij van de matras bent afgegleden, nadat je de lamp tevoorschijn hebt gehaald en nadat je dat aanvalswapen dapper hebt opgetild, moet jij het hoofd van de schadelijke slang met een krachtige klap afsnijden. En onze hulp zal niet ontbreken aan jou, maar wij zullen jou angstig afwachten en nadat al die schatten met jou waren meegebracht, zullen wij jou als mens verbinden aan een man door een huwelijk.’
Nadat zij met zo’n vuur van woorden de ziel van de zus in brand hadden gestoken, lieten ze haar meteen in de steek, vrezend dat ze zelf enige schade zouden ontvangen, en, zodra ze aan boord van de schepen waren gegaan, gingen ze weg.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.225

Nieuw afgelopen maand: 20

Gewijzigd afgelopen maand: 38