Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 2: boek 2

Hoofdstuk 24, tekst B: Grammatica oefening

1) epeirathè, epeistè, ekluthè
2) er staat een sigma bij
3) hurbidzeto, pareskeuadzeto
4 ) perimeinan, pseudosigmatisch, perimenoo
pempsontas, thematisch, pempoo
enomisav, sigmatisch, vomixoo
edeisan, sigmatisch, edeisa
einai, -, eimi
5) A.c.P. (Accusativus cum Participium)
6) pseudosigmatisch actief participium, omdat het een bijzin in een hoofdzin is.
7) genitivus, omdat het dubbelverbonden (predicatief) is met toon sunoomotoon (van de samenzweerders)