Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pegasus > Boek 1

Tekst ?: De nodo Gordiano

Nadat Alexander de stad in zijn macht genomen had, ging hij de tempel van Jupiter binnen. Daar bekeek hij de wagen, waarmee Gordius gereden had. Het juk was vastgeknoopt met meerdere ingewikkelde knopen die de verbinding verborgen. Eens had een orakel deze voorspelling uitgebracht dat hij die een onontwarbare band losgemaakt had, Azië zou veroveren. Daarom kwam het verlangen op bij Alexander om die voorspelling te vervullen. Rondom de koning stond er een massa Phrygiërs en Macedoniërs, de ene in spanning gehouden door ontknoping, de andere ongerust wegens een te groot zelfvertrouwen van de koning. De reeks van boeien was immers zo vastgeknoopt dat niet kon doorzien worden vanwaar de verbinding begon of waarheen het zich verborg. Nadat Alexander begonnen was de knoop los te maken, vreesden de Macedoniërs dat de zinloze onderneming uitgelegd werd als slecht voorteken. Nadat hij tevergeefs lange tijd geworsteld had met de verborgen knopen, zei hij: ‘Het heeft geen enkel belang op welke wijze de knopen worden losgemaakt en nadat hij met zijn zwaard alle knopen had doorgehakt, ontweek of vervulde hij de voorspelling van het orakel.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30