Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Redde Rationem

Hoofdstuk 20, vertaling

De Etrusken, die zij ook Tusci of Tyrrheni noemen, waren een klein volk, dat in de 8e eeuw voor Christus uit Aziƫ, misschien uit het gebied Lydia, in Italiƫ was gekomen. En dat zij spoedig voorzagen van hun eigen naam. Zij waren immers kooplieden die grote rijkdommen, en grote landgoederen hadden; de steden die zij bezaten, waaronder Tarquinii, Caere, en Vulci, bloeiden. We kunnen de Etruskische taal niet begrijpen, maar ook nu nog zijn er graven over, die, onder de aarde gelegen, versierd zijn met mooie schilderingen. Deze schilderingen leren ons over het Etruskische leven; vaak reden zij paard, ze hielden van muziek en dans. De Etrusken vergrootten hun heerschappij meer en meer; weldra hielden zij ook Umbria en Latium in hun macht, en zij stichtten kolonies in Transpadana. Ook Rome, in welke stad immers de gens Tarquinia regeerde, stond een tijdje onder Etruskische heerschappij, maar daarna verjoegen de Romeinen Tarquinius Superbus (Tarquinius de Trotse) en zij bevrijdden de staat. Toch behielden de Romeinen ook toen de vele dingen die zij van de Etrusken overgenomen hadden; bij hen vandaan riepen zij dikwijls leverschouwers en vogelwichelaars, wanneer de Romeinse staat in gevaar was.