Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Redde Rationem

Hoofdstuk 31, vertaling

De grote roem van de stad Rome is bij alle volken bekend. Wie toch heeft die stad gesticht? In korte tijd zal dit verteld zijn. De stad Rome is gesticht door dezelfde Romulus, over wie hierboven verteld is. Want na de moord op Amulius waren de tweelingbroers niet bij Numitor gebleven: zelf wilden ze een stad stichten op die plaats, waar ze eens door Faustulus gevonden waren. De eerste koning van de nieuwe stad is Romulus geweest; de gestichte stad is genoemd met de naam van de stichter. Remus echter was in die tijd al dood; de oorzaak van de dood was een ruzie tussen de broers geweest: De Romeinse schrijvers leveren over dat Romulus eigenhandig zijn broer heeft gedood. Want Romulus bouwde de muren van de nieuwe stad op en dat hij bezig met het werk was; Remus echter, de broer uitlachend, over die muur gesprongen, werd daarna door de boze Romulus gedood. De alom bekende woorden van Romulus zijn: “zo zal het ieder ander die over mijn muren heen springt”. Romulus heeft gedurende dertig jaar geregeerd en was een goede koning: de Romeinen noemden hem “de ouder van de stad”. Na de dood werd hij door de Romeinen in getal van de goden opgenomen. De stad, die hij had gesticht is niet alleen de hoofdstad van Italië, maar later zelfs van de wereld de hoofdstad geworden. Door veel schrijvers is de naam van Romeinse stad met grote lofprijzingen verheerlijkt