Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Redde Rationem

Hoofdstuk 35, vertaling

Marcus komt terug uit school naar huis; binnenkomden groet grootvader hem. Grootvader: Gegroet, Marcus. Wat heb je op school gedaan? Marcus: de meester van school heeft een mooi verhaal over hades verteld, de koning van de onderwereld Grootvader: Ik weet het al! Hij heeft zeker verteld dat geen godin koningin wilde worden in dat duistere rijk, en dat Hades tenslotte aan de broer een vrouw vroeg? Marcus: De meester vertelde die dingen niet, grootvader, want ik wil dit verhaal van jou horen. Wie toch is die broer van Hades? Grootvader: De broer van Hades is Jupiter zelf: daardoor heeft Hades de echtgenote gevraagd. Op dat moment wees Jupiter Proserpina aan, de dochter van Demeter. Marcus: Demeter is toch die godin die de grond en de oogst verzorgd? Grootvader: Zo is het. Op een zekere dag zijn Demeter en haar dochter op het eiland Sicilië, waar dichtbij een mooi meer al verschillende bloemen groeiden: rozen en viooltjes, narcissen, en hyacinten, klaprozen en witte lelies. Zodra het meisje deze heeft bekeken, heeft ze deze geplukt, en vulde ze een plooi met een grote bos bloemen. Langzamerhand was ze ver weg van moeder afgedwaald toen ze een wonderlijke plant zag: meteen greep ze nar hem. Ze kon (hem) al aanraken toen de aarde zich opende en het ongelukkige meisje plotseling in de diepste gleuf gesleurd werd. Marcus: Zonder twijfel heeft Hades dit bewerkt. Grootvader: Hij heeft dit bewerkt en later trouwde hij met Proserpina. Marcus: Eén ding heb ik niet begrepen: waarom schoot Demeter niet te hulp? Grootvader: Demeter had niets gemerkt. Overal zocht ze naar haar dochter; bezorgd dwaalde ze roepend door alle landen, maar nergens heeft ze haar gevonden. Op die manier heeft de godin haar taak verzuimd. Zo bloeide de bloemen niet meer, de vruchten werden niet rijp, geen plant groeide. Weldra worden alle mensen door hevige honger gekweld. Marcus: Jupiter vond dat toch niet goed? Grootvader: Hij heeft niet alles goedgekeurd! Zodra hij zag dat sommige mensen al door honger gestorven waren, heeft hij dit besloten: “Twee delen van het jaar zal Proserpina bij moeder op aarde zijn; het derde deel echter leid ze met haar man bij het dodenrijk”. Marcus: Keerde ze op dat moment terug in haar goddelijke plicht? Grootvader: Ze is teruggekeerd; maar telkens als Proserpina bij de doden verbleef, verwaarloosde moeder wegens haar verdriet haar plicht en is het op aarde winter. Raadsel Je moet me niet aanraken. Welk bloempje wordt met die naam aangeduid?