Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Redde Rationem

Hoofdstuk 37, oefeningen

B1
a) manus hominum
b)
c)

B2
a) plusquam perfectum
b) plusquam perfectum
c) praesens
d) in die tijd gingen de mensen er van uit dat tegen de tijd dat de lezer de brief las, de brief dus al geschreven was. Ze hielden rekening met de lezer, dan zou 'ik schrijf jou...' niet meer kloppen, want de brief was dan al geschreven.

B3
appositie

B4
a) eripere - eripui - ereptum -> + dat. ontrukken aan, afpakken van
b) colligere - collegi - collectum -> verzamelen

C1
a) salutem
b) auxilium
c) gratias

C2
a) Iovi fratri
b) mihi
c) ei

C3
-

C4
a) epistulam
b) tibi
c) dativus
d) tu

C5
a) object: hanc epistulam, adject: tibi
b) object: clientes, adject: mihi
c) object: clientes, adject: sibi
d) object: isti, adject: manui
e) object: auxilium, adject: fratri
f) object: fratrem tuum, adject: homini

C6
a) homini
b) rei

C7
-

C8
nom: subject
acc: object
abl: adverbativum
dat: adject
gen: bijvoegelijke bepaling

C9
Edecl: rei
Udecl: manui
Gemdecl: Iovi, fratri, homini, tali, fratri, homini
Pronomina: tibi, tibi, mihi, mihi, sibi, ei