Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Redde Rationem

Hoofdstuk 41, vertaling: De Vos en de Raaf

XLI De vos en de raaf.
Ooit had een raaf uit een een of ander huis een stuk kaas stiekem weggenomen. Met die in zijn bek vastgeklemd was hij naar een hoge boom gevlogen. Daar zag een vos, die honger leed, hem terwijl hij at. Door de honger gedwongen verlangend naar de kaas maar de boom was hoog, de vos echter was slim. Terwijl hij de raaf met een vriendelijke stem groette zei hij: ‘’ Hallo raaf’’. -Maar de raaf was de kaas aan het eten en antwoordde niet.- Wat draag je mooie kleren, oh raaf, wat heb je een mooi lichaam, wat is jouw gezicht mooi. Maar helaas, jij hebt geen mooie stem.
Terwijl de raaf dit hoorde, was hij zeer boos. Hij wilde tonen dat zijn stem mooi was.
Hij opende zijn bek en toen schreeuwde hij met een grote stem: ‘’ kras, kras’’. Zijn kaas viel uit zijn bek naar de grond. Terwijl de vos die op ving ging hij blij weg van de raaf. Je moet je oren niet verschaffen aan die vriend, die jou met mooie woorden prijst. Want wanneer zij prijzen bedriegen ze.

Proverbia
-Zij die laat komen zijn degenen die slecht zitten
-Voor de genen die moedeloos zijn, gaan de uren langzaam, voor degenen die blij zijn, snel.
Grafopschrift Toen ik leefde dronk ik graag, drinkt gij die in leven bent.
Vandaag ik, morgen U

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30