Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Redde Rationem

Hoofdstuk 46, vertaling

Een vriendelijk groet is dikwijls een teken van liefde en vriendschap. Bovendien is het beleefd om hen te groeten die naar ons toegaan of naar wie we zelf toegaan. Zoals jullie gegroet zijn, zo willen jullie teruggroeten. De voorbeelden zijn: Wees gezond, zeer geachte heer! - antwoord: jij ook gegroet, beste man! Het ga je goed, meester! - antwoord: en wees jij ook gegroet, Gaius! Ik hoop dat jij gezond bent, Marcus! - antwoord: en moge het jou ook goed gaan, beste! Dit zijn andere wensen: Moge de god jou behouden! Moge jullie het goed gaan! Ook moge de goden het goede doen keren! Zorg ervoor dat je het goed maakt! Wij wensen dit: ook moge jullie je vrienden iets toewensen en hen groeten zo vaak als een begroeting of wensen nodig zijn. Tegen hen die een reis beginnen wordt het volgende gezegd: Ook moge wij je jou in korte tijd bij ons terugzien! Ik wens jou een gelukkige tocht en behouden terugkeer! Ik wens dat je ongedeerd terugkeert! Wanneer de nacht aanraad als jullie de slaap toevertrouwen, zeg dan dit: Slaap zacht! Moge de god maken dat je gelukkig droomt! Moge de nacht voor jouw gunstig zijn! Op het einde van de schooldag wanneer de meester zal hebben gezegd: “ik wens dat jullie in voorspoed gezond zijn; moge jullie bij de eerstvolgende ontmoeting gezond en fit zijn”, dan zullen jullie antwoorden: “het ga u ook goed; wij wensen u op onze beurt een voorspoedige gezondheid”. Uitspraken van vroeger Waardoor gebeurt het dat niemand tevreden met ijn lot leeft? Het behoort dat jij van mijzelf houdt, niet van mijn spullen. Opschrift uit Pompeï Moge alwie bemind gezond zijn, moge degene die niet kan beminnen ten grond gaan, Moge alwie het beminnen verbied tweemaal zo erg te gronde gaan.