Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Redde Rationem

Hoofdstuk 54, vertaling: Het Capitool wordt door de Galliërs bestormd

Niet altijd waren de zaken voor de Romeinen gunstig: eens is de staat in het grootste gevaar gekomen. De Galliërs vielen Italië binnen en naderden Rome met een vijandig leger. Bij de rivier de Alia hadden de Romeinen een slaglinie opgesteld, in de vorm van hoorns, opdat ze niet door de menigte van vijanden omsingeld konden worden. Maar angst en vlucht hadden de harten van allen al in beslag genomen en terwijl de vijanden kwamen, vluchtte de hele linker hoorn; sommigen kwamen om in hun vlucht, anderen vonden ongedeerd hun toevlucht in Veii. De soldaten van de rechter hoorn wilden allemaal naar Rome gaan. Niet lang vóór zonsondergang lag ook de vijand voor Rome. Er was geen enkele hoop dat Rome verdedigd kon worden, nu er zo'n kleine groep overgebleven was; dus besloot men dat de weerbare mannen met hun vrouwen en kinderen naar de burcht gingen. De Galliërs bezetten de rest van de stad, ze doden een menigte burgers, ze plunderen huizen en steken ze in brand; maar ze belegeren het Capitool, omdat ze dat niet in kunnen nemen. Op zekere nacht, toen de soldaten, die de burcht tot bescherming waren, sliepen, begaven de troepen van de Galliërs zich naar de burcht. Via de rotsen klommen ze, terwijl sommigen anderen omhoog trokken, in stilte naar de top. Niet alleen de wachters van de burcht merkten niets, zelfs de honden - dieren gespitst op nachtelijke geluiden - hoorden de vijanden niet komen. Maar op het Capitool werden ganzen, gewijd aan Juno, gehouden, die ondanks het zeer grote gebrek aan voedsel toch door de Romeinen gespaard waren. En dat was tot redding [dat betekende de redding]: want opgeschrikt door het gegak van de ganzen roept Marcus Manlius, een dapper en energiek man, onmiddellijk alle weerbare mannen te wapen, en terwijl de anderen er aan komen rennen, gooit hij zelf de eerste Galliër van de top van de burcht af; door diens val stort de hele slaglinie in de afgrond; de Galliërs werden allen tot de laatste man verjaagd. Zo werd het grootste gevaar, dat Rome bedreigd had, afgeweerd.

VERGILIAANSE VERSREGEL
Er was één redding voor de overwonnenen: op geen enkele redding hopen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30