Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Redde Rationem

Hoofdstuk 64, vertaling: Karthagers en Romeinen

Het is zonneklaar dat het Romeinse volk niet zonder opvallende dapperheid de kring van naties onder zijn gezag heeft samengebracht. Maar eenieder moet toegeven dat het Punische volk eens gelijke moed en grimmigheid getoond heeft. En dat dit niet ten onrechte zo beoordeeld wordt, blijkt uit deze uitspraak van elk van beide volken:
Quintus Fabius, de Romeinse bevelhebber, heeft de Karthagers een brief gegeven. Daarin was geschreven dat het Romeinse volk aan hen een speer en een caduceus [herautenstaf van Hermes/Mercurius] had gezonden, twee symbolen: van oorlog en vrede; dat ze daaruit moesten kiezen, welk van beide ze wilden; en wat zij uitgekozen hadden, dat ze dat als het enige gestuurde moesten beschouwen. De Karthagers hebben geantwoord, dat ze geen van beide kozen, maar dat zij, die deze zaken gebracht hadden, konden achterlaten welk van beide ze liever wilden; en dat voor hen als uitgekozen zou gelden, wat zij achtergelaten hadden.

uitspraken
Zich vergissen is eigen aan elk mens
Dit is zelfs voor een blinde duidelijk

MONUMENT

Triomferend is Lucius Mummius, zoon van Lucius naar Rome teruggekeerd, nadat onder zijn leiding, auspiciën en gezag Achaia ingenomen en Korinthe verwoest was.
Wegens deze gunstig verlopen zaken wijdt hij als imperator deze tempel en standaard van Hercules de Overwinnaar in; wat hij tijdens de oorlog beloofd had.