Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Redde Rationem

Hoofdstuk 6, vertaling

Jullie zien hier een mannetje,
dat zijn stal veegt.
Wat vindt de man daar?
Een mooie gouden munt!

Wat koopt de man nu voor de munt?
Hij koopt een vet varkentje.
Maar...het varkentje wilde niet lopen,
tenzij de man hem droeg.

De man rent naar de hond
en zegt: “hond, wil je
het varkentje bijten?
Het varkentje weigert te lopen.
Maar…de hond wilde niet bijten.

De man rent naar de stok
en zegt: “stok, wil je
de hond slaan?
De hond bijt het varkentje niet,
het weigert te lopen.”
Maar. ..de stok wilde niet .

De man rent naar het vuur
en zegt: “vuur, wil je
de stok in brand steken?
De stok slaat de hond niet,
de hond bijt het varkentje niet,
het varkentje weigert te lopen.”
Maar. ..het vuur wilde niet in brand steken.

De man rent naar het water
en zegt: “water, wil je
meteen het vuur blussen?
Het vuur steekt de stok niet in brand,
de stok slaat de hond niet,
de hond bijt het varkentje niet,
het varkentje weigert te lopen!”
Maar…het water wilde ook niet.

De man rent naar de koe
en zegt: “koe, wil je
meteen het water opdrinken?
Het water blust het vuur niet,
het vuur steekt de stok niet in brand,
de stok slaat de hond niet,
de hond bijt het varkentje niet,
het varkerntje weigert te lopen.”
Maar. ..de koe wilde niet drinken.

De man rent naar de slager
en zegt: “slager, wil je
meteen de koe slachten?
De koe wil het water niet drinken,
het water blust het vuur niet,
het vuur steekt de stok niet in brand,
de stok slaat de hond niet,
de hond bijt het varkentje niet,
het varkentje weigert te lopen.”
Maar…de slager wilde niet.

De man rent naar de galg
en zegt: “galg, wil je
de slager ophangen?
De slager slacht de koe niet,
de koe wil het water niet drinken,
het water blust het vuur niet,
het vuur steekt de stok niet in brand,
de stok slaat de hond niet,
de hond bijt het varkentje niet,
het varkentje weigert te lopen.”
En…de galg wilde:

Dan…hangt de galg
de slager op
en de slager slacht de koe
en de koe drinkt het water;
het water blust het vuur,
het vuur steekt de stok in brand,
de stok slaat de hond
en de hond bijt het varkentje,
dat dan snel de stal in rent.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30