Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Redde Rationem

Hoofdstuk 70, vertaling: De Romeinse Provincie

Wat er zich aan akkerland tussen de Alpen en de Pyreneeën bevindt, is in deze tijd tot een Romeinse provincie herschapen en van deze provincie heeft men de stad Narbo (Narbonne) de hoofdstad gemaakt; de oude weg, die van Spanje naar Italië voerde, is, na hersteld te zijn, naar de naam van de overwinnaar de ‘via Domitia’ genoemd. En hoewel de Griekse kolonies tot aan deze tijd intact waren gebleven, groeide de Romeinse invloed dagelijks zo zeer, dat dat land niet langer als een deel van Gallië beschouwd werd, maar door de Romeinen slechts ‘onze Provincie’ (de Provence) genoemd is.
Het overige (deel van) Gallië echter was nog niet in rust. Niet alleen waren er vele vijandelijkheden tussen stammen (zoals tussen de Haeduers en de Averniërs), maar telkens weer werd het geteisterd door binnenvallende volkeren die aan de andere kant van de Rijn woonden. Door deze gevaren was zelfs de Provincie zelf niet veilig: verscheidene Romeinse legers zijn door de Kimbren en Teutonen uiteengeslagen en een ander leger door de Tiguriniërs (die als bondgenootschap van Helvetiërs samen met die stammen rondzwierf), totdat Marius, die buitengewone bevelhebber, hen versloeg.
Daarna dreigden nieuwe gevaren: de Sequanen, jaloers op de voorspoed van de Haeduers en door hen tot de strijd uitgedaagd, hadden Germaanse hulptroepen ontboden, en ze hadden hen toegestaan om aan deze kant van de Rijn akkers te bebouwen: deze mensen, zeer ervaren in oorlogvoering, huiveringwekkend van aanblik, barbaars en woest, begonnen de Galliërs te onderdrukken, schattingen te innen, gijzelaars te eisen.
Ook de Helvetiërs streden in bijna dagelijkse gevechten met de Germanen en toen ze oordeelden dat ze een te beperkt leefgebied hadden, besloten ze uit hun contreien te vertrekken.
Zo was de Gallische zaak nogal in beroering, toen aan C. Julius Caesar als proconsul Illyrië en Cisalpina met drie legioenen toegewezen werden, en de Provincia Narbonensis met zijn ene legioen.

spreekwoord
Ook al ontbreken de krachten, toch moet de wil geprezen worden