Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Redde Rationem

Hoofdstuk 71, vertaling: Phormio, de filosoof

Toen Hannibal, na verdreven te zijn uit Karthago, te Efeze bij koning Antiochus was gekomen, is hij op een keer door hem uitgenodigd om, als hij wilde, de filosoof Phormio te beluisteren; en toen Hannibal had gezegd dat hij dat erg graag wilde, heeft de filosoof, naar men vertelt, enige uren gesproken over de taak van de legeraanvoerder en het gehele militaire bedrijf.
Toen vroegen ze, terwijl de overigen, die die man gehoord hadden, er zeer ingenomen mee waren, aan Hannibal, hoe hijzelf over die filosoof oordeelde. Men zegt dat deze Puniër vrijelijk geantwoord heeft, dat hij vaak seniele oudjes had gezien, maar nog niemand had gezien, die gekker was dan Phormio. En niet ten onrechte ! Wat kon er immers gebeuren, arroganter en stompzinniger, dan dat een Griekse meneer, die nooit een vijand, nooit een legerkamp had gezien, adviezen over militaire zaken gaf aan Hannibal, die zoveel jaren om de macht had gestreden met het Romeinse volk, de overwinnaar van alle volkeren ?

spreekwoorden
Wie een vaardigheid niet beheerst, laat hij zich erin oefenen
Hoe geleerder, hoe bescheidener

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30