Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Redde Rationem

Hoofdstuk 7, vertaling

Aulus vertelt: “Gisteren was ik met de hond in de tuin, toen plotseling een varkentje de tuin in stormde. De hond rende naar het varkentje en wilde hem bijten, maar ik rende meteen achter de hond aan en riep hem terug. Toen riep moeder: wat is er Aulus, waarom ren je zo hard? Ik antwoordde: de hond zag een varken in de tuin, moeder, die wilde hij bijten. Daarna kwam de slager de tuin in, een grote stok dragend. De slager wilde het varkentje met de stok slaan. Maar het varkentje rende weg; niet minder snel rende de slager uit de tuin. Later wandelde ik met moeder op de straat, toen zagen wij de slager, die het varkentje droeg. De slager zei: ik heb een vet varkentje. Wil je het kopen? Dan koopt moeder het varkentje met één gouden munt.