Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 1

Hoofdstuk 3, opdracht 13

Graeca = Griekse vrouw
domina = meesteres
dea = godin
puella = meisje

Woorden die mannen aanduiden eindigen op -us, woorden die vrouwen aanduiden op -a.