Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 1

Hoofdstuk 3, tekst B

De Trojanen vluchten.
De Trojaanse vrouwen vluchten ook.
Creusa is een Trojaanse vrouw.
Creusa rent ook.
Maar helaas, ze valt. Ze roept.
Maar noch de Trojanen, noch de Trojaansen horen haar.
Allen rennen. Aeneas blijft staan.
Hij kijkt om zich heen.
Hij vraagt: Waar is Creusa?
Hij roept: Creusa, Creusa!
De vrouwen blijven staan.
Ze roepen:Creusa, Creusa?
Creusa antwoordt echter niet.
Ze roepen opnieuw.
Dan zwijgen ze en ze gaan verder.
De Grieken naderen immers.
Aeneas gaat echter niet verder.
Hij gaat terug naar Troje en roept telkens weer:Creusa!

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.633

Nieuw afgelopen maand: 2

Gewijzigd afgelopen maand: 6