Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 17, tekst D (DH): Rhea Silvia wordt moeder

1aRhea.
bPueros (r. 8 en r. 9), geminos (r. 10), (puerorum ( r. 11).
cSubject van peperit is Rhea, object zijn Romulus en Remus.
De zin vormt de verbinding tussen het eerste en tweede gedeelte van r. 1-12.


Na enkele maanden begon Rhea tekenen van zwangerschap te vertonen (geven).
Zodra Amulius gehoord had dat Rhea zwanger was, sprong hij woedend op.
Meteen beval hij soldaten haar in een kerker te gooien (zenden) en te bewaken.
Rhea wanhoopte echter niet.
5Ze wist immers dat een god aan haar was verschenen en haar bemind had.
In de kerker baarde ze een tweeling, Romulus en Remus.
Zodra ze geboren waren, kwam Amulius ongerust naar de kerker
en beval slaven de jongens in de rivier de Tiber te gooien.
De slaven, die de jongetjes niet wilden doden, gehoorzaamden echter niet aan de koning.
10Ze plaatsten de tweeling in een mandje, dat door de hulp van Mars naar de oever is gedreven.
Een wolvin nu, die van de bergen afdaalde, hoorde het gekrijs van de jongetjes.
Ze snelde ernaar toe en bood hun haar uiers aan.

Op zekere dag zag een herder een wolvin jongetjes voeden en hij stond verbaasd.
Hij droeg de tweeling met zich mee naar zijn kleine huisje en gaf ze aan zijn vrouw. In dat huisje
15heeft de tweeling samen met de twaalf kinderen van de herder gedurende veel jaren gelukkig geleefd.
Later hebben ze, zodra ze van de herder vernomen hadden dat ze koningszonen waren,
eerst Amulius gedood, vervolgens hun moeder uit de kerker bevrijd,
tenslotte hun grootvader Numitor op de troon van zijn vader teruggevoerd.


2van Mars
3Haar.
4Romulus en Remus.
7Hac in casa / gemini cum duodecim natis pastoris; / multos per annos / beati vixerunt.
8Romulus en Remus.
10Hij is bang voor wraak van kinderen van Rhea.
11(Eigen verwerking)
12aMars is de god van de oorlog. De Romeinen moesten zeer veel volkeren in oorlogen overwinnen
om zon groot rijk te kunnen hebben.
b Venus, de moeder van Aeneas.
13a Rhea en Mars ontmoeten elkaar bij een waterput; de herder (Faustulus) vindt de tweeling in een rieten mandje; de herder geeft Remus en Romulus aan zijn vrouw (Laurentia).
bHet tempeltje van Vesta.
c De twee tempeltjes lijken op elkaar.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.634

Nieuw afgelopen maand: 18

Gewijzigd afgelopen maand: 23