Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Seneca

De Beneficiis III 23

Toen Grumentum werd belegerd en men naar grootste wanhoop was gekomen, zijn twee slaven overgelopen naar de vijand. Vervolgens, na de inname van de stad, toen de winnaar overal liep, liepen ze langs bekende wegen naar het huis waar ze slaaf waren geweest en dreven hun meesteres vooruit.
Aan de mensen die vroeger wie ze toch was antwoorden ze dat ze hun zeer wrede meesteres naar de doodstraf brachten. Vervolgens, toen ze haar weggevoerd hadden, buiten de muren hielden ze haar verborgen met de grootste zorg totdat de vijandelijke woede afnam.
Vervolgens, zodra de soldaten naar Romeinse gewoontes teruggekeerd waren, brachten zij hun meesteres terug naar huis.
Ze liet elk van beide op staande voet vrij, omdat ze haar leven had gekregen van hen tegenover wie ze de macht over leven en dood had.