Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SPQR > Versie 1

Les 38: Vercingetorix

Les 38
Vercingetorix keek, staand op de ommuring van Alesia, naar afloop van de strijd. Het leger van Caesar, terwijl het vijanden achterna zat, doodde het vele vluchtende soldaten van de Galliërs. De overige Galliërs, die zich haasten naar de poorten van de vesting, konden zich met moeite kunnen terugtrekken binnen de muren, voordat de openstaande poorten tegen de binnendringende Romeinen gesloten werden. Vercingetorix heeft, toen hij een zeer grote nederlaag van zijn volk zag, alle hoop op een overwinning, alle hoop op vrijheid, zelfs alle hoop op zijn leven, verloren. Vanaf de ommuring daalde hij af, denkend over de opstand, die de Galliërs met enorme ijver en met groot vertrouwen waren begonnen.

De volgende dag riep Vercingetorix een vergadering van leiders bijeen. Allen waren aanwezig. Terwijl ze gezamenlijk zwegen, keken ze naar hun leider. Terwijl hij de mannen stuk voor stuk aankeek, zei hij: 'O bondgenoten, vrienden, broers, onze oorlog is beeindigd. Wij hebben erg dapper maar tevergeefs voor vrijheid gevochten. De godin Fortuna, die steun geeft aan de Romeinen, weigerde de overwinning aan ons toe te kennen. Zeg aan mij: wat willen jullie dat ik doe? Willen jullie dat ik mij aan Caesar levend of dood overgeven? De leiders van de Galliërs, terwijl ze overlegden, besloten ze dat ze de zaak aan Caesar zouden voorleggen. De gezanten zijn naar Caesar gestuurd. Caesar beval de wapens te overhandigen en de leiders van de Romeinse oorlog naar het legerkamp te leiden.

Vercingetorix zag, terwijl hij met de andere leiders Alesia verliet, Caesar, die zat op een podium voor het Romeinse legerkamp. Terwijl hij uit zichzelf het podium naderde, deed hij een beroep op Caesar, zeggend: 'o grote leider, u heeft ons overwonnen. Heel Gallië is onderworpen aan het Romeinse gezag. Ik, opperbevelhebber van alle troepen, geef mezelf aan jou over. Ik smeek aan u: spaar mijn volk. Sta de Galliërs toe, in de wetenschap dat ze niet in vrijheid kunnen leven, in elk geval te leven en in vrede te leven.' Caesar, de overgave van Vercingetorix accepterend, beval de overige leiders te doden, maar het volk te sparen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.225

Nieuw afgelopen maand: 20

Gewijzigd afgelopen maand: 38