Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SPQR > Versie 1

Tekst 33 Alexandrië

Alexandrië
In de stad Alexandrië heeft Ctesibius een kapperszaak, waar vandaag een man met de naam Calvus
geschoren wordt.
Calvus Ik zie dat jouw spiegels bewogen kunnen worden! Ze zijn zeker door een beroemde uitvinder
gemaakt?
Ctesibius Integendeel, door mijn zoon van slechts twaalf jaar! Met draden en gewichten heeft de jongen
ervoor gezorgd dat de zware spiegel zeer gemakkelijk naar boven en naar beneden geleid kan worden.
Ik heb hem naar een zeer goede leermeester gestuurd. Ik ben blij dat wij in Alexandrië wonen, want het
staat vast dat hier de beste leermeesters van de hele wereld verzameld zijn en dat leerlingen zeer goed
worden onderwezen. Ik hoop dat mijn zoon later een zeer beroemde uitvinder zal zijn.
Calvus Jij weet toch zeker wel dat teveel kennis mensen vaak kwaad heeft gedaan? Je herinnert je Perdix
toch wel?
Ctesibius Ik heb gehoord dat Perdix een leerling is geweest van Daedalus, de beroemdste uitvinder van
Griekenland.
Calvus Inderdaad is Perdix door Daedalus onderwezen. Daedalus wist dat de jongen al op jonge leeftijd
de
zaag had uitgevonden, hij merkte dat hij een zeer scherp verstand bezat en hij begreep dat de leerling
spoedig zijn leermeester zou overtreffen. Hij had het voorgevoel dat de mensen Perdix meer zouden
prijzen dan hemzelf. Hij werd door woede getroffen: hij heeft Perdix van de burcht van de stad
afgeduwd!
Ctesibius Zeg jij dat de leermeester zijn leerling gedood heeft?
Calvus Perdix is niet gedood: de goden zorgden ervoor dat de jongen in een vogel werd veranderd.
[29] Plotseling horen de mannen dat de deur geopend wordt. De zoon komt binnen. ‘Vader,’ zegt hij,
‘Weet je dat de zaag uitgevonden is door een jongen van mijn leeftijd? Vandaag heeft de meester over hem
verteld. Ook ik heb al nuttige uitvindingen gedaan. Ik ben er zeker van dat ik later meer uitvindingen zal
doen! De meester heeft beloofd dat hij mij morgen naar de top van de Pharus zal brengen. Daar wil hij mij
onderwijzen over het licht van de Pharus.’ De vader roept: ‘Ik verbied het! Ik wil niet dat jij samen met je
meester de Pharus of een andere hoge plaats beklimt!’