Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tablinum > Oude Druk

Tekst 2.1: Het vuurwonder

Op een zekere ddag gebeurde er een wonder in het paleis.Daar leefde een
jongen,die Servus Tullius heette.Men geloofde dat hijn de zoon was van
een
slavin, vandaar zijn naam.Maar in feite was hijn de zoon van de koning
van de
stad Corniculum.Deze was immers nadat er een oorlog was uitgebroken,
gesneuveld terwijl hij dapper vocht voor zijn vaderland. Zijn vrouw
echter,
zeven maanden zwanger,was na de inname van de stad door de Romeinen,
tussen
de gevangenen naar Rome weggevoerd.Koningin Tanaquil had haar vol
medelijden
opgevangen. De vriendschap tussen de vrouwen groeide met de dag, en de
baby,
die intussen geboren was, werd in het paleis grootgebracht.Op een zekere
nacht leek het hoofd van de jongen in brand te staan. Bij dit wonder
ontstond
er een groot tumult.Dadelijk kwamen niet alleen slaven, maar ook de
koning en
de koningin aangelopen.Dadelijk bracht een van de vertrouwelingen van de
koning al water aan, toen de koningin hem verbood de vlammen te
doven.Weldra
verdween met de slaap ook het vuur. Toen riep de koningin haar
echtgenoot ter
zijde en zei:\"Zie je deze jongen? Deze zal ons tot steun zijn bij
tegenspoed. Je hebt zelf het goddelijk teken gezien.Dus zullen we hem
met
alle zorg opvoeden.\" Zo deden ze dat en zo liet de jongen zijn echt
koninklijke aard zien. Daarom is het niet verwonderlijk dat Tarquinius
vele
jaren later Servius Tullus verkoos boven de overige jonge mannen, en hem
door
een huwelijk met zijn dochter verbond.