Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 45: Ware wijsheid

Ware wijsheid
Enige gezanten die gezonden waren door koning Antigoon nodigden al de Atheense filosofen uit voor een maaltijd. Na de maaltijd spreidden de andere filosofen hun wijsheid ten toon, maar Zeno zweeg. De gezanten vroegen met kennelijke grote verwondering (lett. grote verwondering aan de dag leggend) aan Zeno: “Wat moeten wij over u aan Antigoon melden, als u zwijgt terwijl de anderen hun wijsheid ten toon spreiden?” “Ditzelfde,” zei Zeno, “wat jullie zien, dat er een filosoof in Athene is die zijn wijsheid niet ten toon spreidt.”

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.936

Nieuw afgelopen maand: 0

Gewijzigd afgelopen maand: 5