Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 20: Het oude Romeinse huis

Het oude Romeinse huis.
Vandaag zullen we een Romeins huios bezoeken. Wij zullen het voorportaal binnengaan en op de deur kloppen. De portier zal spoedig komen, hij zal de deur openen en na ons sluiten. Daarna zullen wij door een slaaf doorheen de gang naar het Atrium geleidt worden. Het Atrium is gescheiden door een deur of een gordijn vanaf de gang en omgeven door kleine slaapkamers. Door een opening in het dak van het Atrium ‘het wordt compluvium genoemd’ wordt licht toegelaten. Onder het compluvium zullen jullie het impluvium vinden. IN het impluvium wordt wanneer het regent water verzameld. IN de oude tijd was er in het Atrium een haard en steeg de rook doorheen het compluvium naar de hemel. In het Atrium zullen wij Lararium zien: hier worden de lares en penates vereerd, de bewaak en bescherm goden van het huis en de familie. De adellijke Romeinen plaatsen de afbeeldingen van hun voorouders ook hier; want zij zijn gewoon hun voorouders in grote eer te hebben. De slaaf zal ons uit het Atrium naar het Tablinium leiden, door een gordijn van het Atrium gescheiden. IN het Tablinium zullen jullie vaak de vader van de familie, die daar een kantoor heeft, tegen kunnen komen. Uit het Tablinium zullen wij in de tuin komen, omgeven door een zuilengang. IN de tuin zijn er bloemen, struiken en standbeelden. Rondom de tuin zullen jullie ook slaapkamers zien. Jullie zullen in vele huizen naar een badkamer zoeken. De Romeinen zijn immers gewoon openbare badkamers of in thermen zicht te wassen. Tenzij ze rijk waren bewoonden Romeinen dergelijke huizen niet. Weinig huizen of overblijfselen van u8uizen zijn tot nu toe over. IN de tijd van Augustus was de stad Pompei gelukkig en bloeide door voorspoed. Vele duizenden mensen woonden daar. Later echter zijn 3 bloeiende steden door het vuur van de Vesuvius vernield en vele mensen gedood. Daar kunnen jullie nog altijd de overblijfselen van vele oude huizen zien.