Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 40: Oef. 52

1 Men zegt dat de consul ziek is.
2 Men zei dat de consul ziek is.
3 Men zegt dat jouw dochter ziek is geweest.
4 Men vertelt dat de koning zal komen
5 Men vertelde dat de koning zal komen.
6 Lucius heeft de opdracht gekregen thuis te blijven.
7 Men meent dat de mars moeilijk zal zijn.
8 Men bericht dat de boodschapper door de barbaren is gedood.
9 Men zegt dat bij dat spel de meeste toeschouwers aanwezig waren.
10 Jij meent dat je van de oorzaak van deze nederlaag goed op de hoogte bent.
11 Van jullie wordt gezegd, gedreven door angst gezwegen te hebben.
12 Door hem was ik verboden het huis binnen te gaan.
13 Het schijnt dat deze zaak ons niet zal baten.
14 Men zei dat de aanvoerder zijn overwonnen en verjaagde troepen in de steek gelaten heeft.
15 Men geloofde dat het bericht van de dood van de consul de moed van de soldaten heeft uitgedoofd (de soldaten de moed in de schoenen heeft doen zinken).
16 Ik schijn door al mijn vrienden verlaten te worden.
17 Men bericht dat die man, terwijl de gehele burgerij treurde, is uitgedragen.
18 Men zegt dat het schip strevend naar de haven door de storm en de golven gebroken is.
19 Men vertelt dat Ulisses nadat Troye veroverd was, vele jaren over alle zeeën heeft gedwaald (gezworven).
20 Men bericht dat de tempel door de vijanden in brand is gestoken.
21 Het schijnt dat die vrouw mij op dezelfde manier als jou bedrogen heeft.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.634

Nieuw afgelopen maand: 18

Gewijzigd afgelopen maand: 23