Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tolle lege > Boek 2

Tekst 1.4: Groots en eenvoudig

(1)L. Quinctius Cincimatus, de enige hoop van de burgers van Rome, op macht is het gevraagd door gezanten, nadat er gegroet en teruggegroet was, dat hij in toga naar de opdracht van het senaat luisterde. Hij beveelt zijn vrouw om snel een toga uit zijn hut tevoorschijn te halen. Nadat hij stof (5)en zweet had afgeveegd, was hij verder gegaan. De gezante begroeten hem als dictator en roepen hem naar de stad. Ze leggen uit hoe groot de paniek in het leger is. De volgende dag komt de dictator voor het licht op het marktplein. Hij komt samen met de ritmeester naar de meeting, kondigt de rechtstilstand af, en beveelt
(10)dat de winkels in de hel stad gesloten worden, en verbied dat iemand ook maar iets van privézaak behandelt. Hij beval dat jongens gewapend met gekookt proviand en 12 schanspalen binnen vijf dagen voor zonsondergang aanwezig zijn op het Marsveld. Daarna leidde hij als de dictator zelf, de ritmeester zijn ruiters en de legioenen. Midden in de nacht kwamen ze dicht bij de vijanden.
(15) Daar werd er tot het licht was gevochten. Tenslotte hebben de vijanden zich overgegeven. Quinctius zei het bloed van de vijanden niet nodig te hebben, maar dat de bekentenis het volk had getemd; het gevolg was dat de vijanden onder het juk weg zouden gaan. Drie lansen van juk werden gemaakt, waar de dictator de vijanden onderdoor stuurde. De senaat beval dat Quinctius met een triomf de stad bnnenkwam.
(20)Quinctius heeft zich op de zestiende dag ontdaan van de dictatuur van zes maanden.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.217

Nieuw afgelopen maand: 20

Gewijzigd afgelopen maand: 38