Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 2 Imperium

Hoofdstuk 23, oefeningen

Grammatica toets
Opdracht 1
Text 23.1 Alle passieve persoonsvormen met een aanduiding van de betekenis, passief, reflexief of actief in betekenis.
1 ortus est: actieve betekenis
2 congregati sunt: reflexief
3 complexus est: actieve betekenis
4 obliviscar: actieve betekenis
5 Instructa est: passief
6 profecti sunt: actief, reflexief
7 elata est: passief
8 perventum est: passief
9 extructus erat: passief
10 impositus est: passief
11 spargebantur: passief
12 progressus est: actief
13 locutus est: actief
14 erat: passief
15 operiti sunt: actief
16 reditum est: reflexief
17 solus est: reflexief
18 vertitur: reflexief
19 terretur: reflexief
20 moveri: passief
21 reverteris:actief
22 oblitus es: actief
23 conatur: actief

Opdracht 2
1 dimmituntur: zij worden worden weggestuurd, passieve betekenis
2 arcessemini: jullie worden ontboden: passieve betekenis
3 proficiscor: Ik vertrek: actieve betekenis
4 vertitur: hij draait zich om: reflexieve betekenis
5 liberati sumus: wij zijn bevrijd, passieve betekenis
6 opperti sumus: wij wachtten af, actieve betekenis
7 vinciris: jij wordt geboeid: passieve betekenis
8 secutus es: jij volgde, actieve betekenis
9 comlexi eratis: jullie hadden omhelsd, actieve betekenis
10 lavamur: wij worden gewassen, passieve betekenis


Opdracht 3
1. De jonge mannen vertrokken nadat zij de moeder omhelsden.
2. Nadat de vrienden bijeengeroepen waren geweest, kwamen zij zo snel mogelijk aan.
3. Alexander begon het gevecht, nadat hij de geschikte tijd had afgewacht
4. Het was moeilijk de brede rivier over te steken: bij de diepe oever is met moeite aangekomen.
5. Wij zijn blij nadat wij ongedeerd de hoge oever hebben bereikt.
6. De leraar strafte streng de leerling nadat de opdrachten vergeten waren.
7. Nadat de soldaten de rivier hadden gevolgd kwamen zij aan bij de zee.
8. Nadat de soldaten overwonnen waren geweest zijn zij gedwongen in de arena te vechten.
9. Nadat de zanger begon te zingen is hij aandachtig gehoord door allen.
10. Terwijl de jongens de straf vreesden, durfden zij niet naar huis terug te keren.