Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 3

Hoofdstuk 3, caput 11: De koningstitel

2. Toch slaagde hij er sedertdien niet meer in het boze vermoeden dat hij
zelfs de koningstitel nastreefde weg te nemen, hoewel hij tot het volk, toen het
hem als koning begroette, zei dat hij Caesar was, geen koning. Ook wees hij op
de Lupercalia het daideem, dat de consul Antonius meermalen op zijn hoofd
probeerde te zetten, van de hand en hij liet het naar het Capitool brengen tot
eer van Juppiter Optimus Maximus.
3. Zelfs deed het hardnekkige gerucht de ronde dat hij van plan was naar
Alexandrië of Ilium te verhuizen en de schatkist daarheen over te brengen, na
eerst Italië door troepeninlichtingen van zijn mankracht te hebben beroofd en
het bestuur van Rome aan vrienden te hebben toevertrouwd. Voorts zou in de
senaatszitting de quindecimvir Lucius Cotta het voorstel doen Caesar tot koning
uit te roepen, omdat in de Sibylijnse boeken zou staan dat de Parthen alleen
door een koning konden worden verslagen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30